Dopravní stavby

Distribuční centrum Klecany

Naše společnost realizovala rekonstrukci obslužné komunikace a výměnu odvodňovacích žlabů,.
 
Typ: Dopravní a inženýrské stavby
Místo : Klecany
Realizace : 5/2015 - 10/2015  
Finanční objem:  12,4 mil. Kč
 
 

REKONSTRUKCE A MODERNIZACE ULIC ŠAFAŘÍKOVA A DOBROVSKÉHO – 1. etapa v PÍSKU

Výměna inženýrských sítí pod vozovkami, zajištění odvodů povrchových vod, instalace sloupků veřejného osvětlení, vybudování chodníků, zajištění přechodů pro chodce s bezbariérovými nájezdy mezi protilehlými chodníky, vybudování odstavných a parkovacích míst, vybudování poloostrůvků pro následnou výsadbu stromů podél komunikace.
  
Typ: Dopravní a inženýrské stavby
Místo : Písek
Realizace : 9/2014 -6/2015  
Finanční objem:  22,8 mil. Kč
 

Cyklostezky Ostrava

Cyklostezky Ostrava - realizace úseku Seidlerovo nábřeží - Slezkoostravský hrad. Součástí stavby bylo vybudování komunikací, tramvajové zastávky, lávky přes Lučinu, veřejného osvětlení a provedení sadových úprav a ostatních prací

Typ:  Dopravní stavby 
Místo:  Ostrava 
Finanční objem:  15,5 mil. Kč 
Realizace:  07/2013 - 04/2015 

 
 

Regenerace panelového sídliště Jih v Písku – 2. etapa

Naše společnost prováděla stavební práce spočívající v regeneraci a revitalizaci ploch sídliště Jih - 2. etapa v Písku. 
Regenerace a revitalizace chodníkových ploch, výměnu konstrukce vozovky zastávkového pruhu autobusové zastávky, odvodnění ploch, úpravu sochy, úpravu veřejného osvětlení, sanaci zídek, sanaci rampy, osazení nového přístřešku v prostoru autobusové zastávky, regeneraci zeleně a instalaci nových laviček a dalšího mobiliáře. Hlavním prvkem je regenerace chodníkových ploch.
Rozsah regenerace a revitalizace byl přibližně ohraničen ulicemi Nádražní, třída Přátelství a Truhlářská ulice.
  
Typ: Dopravní a inženýrské stavby
Místo : Písek
Realizace : 7/2014 - 12/2014  
Finanční objem:  7,3 mil. Kč
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13