Dopravní stavby

„REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA PÍSKU III. ETAPA FÜGNEROVO NÁMĚSTÍ

Rekonstrukce Fügnerova náměstí v Písku - komunikace, kanalizace a vodovod, veřejné osvětlení, podzemní kontejnery na separ. odpad a sadové úpravy. V rámci stavby byla provedena rekonstrukce komunikace včetně výstavby nové opěrné zdi, rekonstrukce chodníků a parkovacích stání. Dále byla provedena rekonstrukce zeleně, veřejného osvětlení, dopravního značení, kanalizačního a vodovodního řadu včetně přípojek.
  
Typ: Dopravní a inženýrské stavby
Místo : Písek
Realizace : 8/2013 -12/2013  
Finanční objem:  8,5 mil. Kč

Okružní křižovatka na silnici III/1219 „U obalovny“ v Písku

Vybudování okružní křižovatky na silnici III/1219 v Písku tak, aby bylo možné na tuto silnici napojit Průmyslovou ulici. Vytvořena byla okružní křižovatka se čtyřmi rameny s tím, že její tvar je navržen s možností napojení pátého ramene k obsluze plánovaného rozšíření průmyslové zóny. Součástí okružní křižovatky je i krom jiného vybavení komunikace uličními vpustmi (s jejím zaústěním do stávající dešťové kanalizace) a veřejným osvětlením. V rámci stavby byla  provedena demolice stávající autobusové čekárny, přeložka plynovodu a dále také bude provedeno směrové i výškové vychýlení vedení cyklostezky atd. 
  
Typ: Dopravní a inženýrské stavby
Místo : Písek
Realizace : 9/2013 - 12/2013  
Finanční objem:  7,8 mil. Kč
 
 

Terminál Brno

Naše společnost prováděla rekonstrukci zpevněných ploch v areálu kontejnerového překladiště.
  
Typ: Dopravní  stavby
Místo : Brno
Realizace 1: 10/2012 - 12/2012  
Realizace 2: 3/2013 -5/2013  
Finanční objem:  15,7 mil. Kč
 
 

Zvýšení bezpečnosti dopravy podél silnice I/4

Naše společnost prováděla úpravu stávajících chodníků podél silnice I/4 ve Volyni.
  
Typ: Dopravní a inženýrské stavby
Místo : Volyně
Realizace : 9/2013 -11/2013  
Finanční objem:  2,6 mil. Kč
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13