Rozhodnutí KÚ

 

Rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského Kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů způsobem uvedeným dle přílohy č.3 k zákonu o odpadech pod kódem R5 a R12 a s jeho provozním řádem.  

KDS-Stavební s.r.o.