Výrobní příprava

Bc. Jan KOTRBA

Výrobní přípravář výrobního střediska I. +420 388 288 207
+420 724 418 116 
Email: kotrba@kds-stavebni.cz

Martin MIKŠÍČEK

Výrobní přípravář výrobního střediska II.
+420 388 288 208
+420 724 418 114
Email: miksicek@kds-stavebni.cz
 

Luděk VACHTA

Výrobní přípravář  výrobního střediska III.
+420 388 288 210
+420 724 418 119
Email: vachta@kds-stavebni.cz