Dopravní stavby

Milíčovský háj Exnárova, Praha

Naše společnost prováděla přípravu území, skrývku ornice, archeologický průzkum, vodovod, plynovod, dešťovou a splaškovou kanalizaci , veřejné osvětlení, komunikace veřejné zeleně a s tím spojené zemní práce.

Typ: Dopravní a inženýrské stavby
Místo : Písek 
Realizace : 6/2020 - 7/2021  
Finanční objem:  26,9 mil. Kč
  

Drůbežárny Vodňany - komunikace

Naše společnost prováděla komunikace a zpevněné plochy / zemní práce, odvodnění, stabilizace, štěrkové vrstvy, obrubníky, štěrkové vrstvy, betonová a asfaltová vozovka, bourání stávajících komunikací.

Typ: Dopravní a inženýrské stavby
Místo : Písek 
Realizace : 5/2020 - 4/2021  
Finanční objem:  57 mil. Kč
  

Obchodní centrum Příbram

Naše společnost prováděla přípravu území pro výstavbu Obchodního centra v Příbrami včetně přípravy území pod parkovací plochy a obslužné komunikace. Odstranění křovin a stromů z plochy připadající na přípravu území. Dále úpravu terénu do výšky pláně komunikací, zpevněných ploch a úpravu terénu pod konstrukci podlahy prodejního objektu. Objekty inženýrských sítí a gabionová stěna  parkoviště.

Typ: Dopravní a inženýrské stavby
Místo : Písek 
Realizace : 6/2020 -11/2020  
Finanční objem:  55,3 mil. Kč
  

Rekonstrukce Zeyerovy ulice v Písku

Naše společnost prováděla stavební prace spočívajících v doplnění a přeložení stávajících sítí vodohospodářské infrastruktury města v ulici Zeyerova v Písku.
Stavba probíhala souběžně s akcí, kterou zajišťuje Teplárna Písek a.s. Přechod parovodu na horkovod, kdy byly nahrazeny stávající parovody položením nových horkovodních rozvodů (zhotovitel SYSTHERM s.r.o.).

  
Typ: Dopravní a inženýrské stavby
Místo : Písek 
Realizace : 2/2020 -11/2020  
Finanční objem:  26,2 mil. Kč
  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13