Dopravní stavby

Oprava chodníků kolem ZŠ a MŠ Sedlice

Jednalo se o provedení opravy chodníků při silnici I/20 k ZŠ a následně k MŠ – ulice Komenského a doplnění asfaltového povrchu v ulici 1. Máje. 
 
Typ: Dopravní stavby
Místo: Sedlice
Realizace: 07/2016 - 08/2016
Finanční objem: 1 mil. Kč bez DPH

Areál RD Průhonice, Růžová ulice - technická vybavenost 1. etapa

Dešťová kanalizace, splašková kanalizace, vodovod, plynovod, veřejné osvětlení, sdělovací kabely, komunikace
 
Typ: Dopravní stavby
Místo : Průhonice
Realizace: 06/2016 - 10/2016
Finanční objem: 13 mil. Kč


 

Zimní stadion Říčany

Naše společnost prováděla kompletní realizaci zimního stanionu včetně přilehlého okolí.
 
Typ: Dopravní a inženýrské stavby
Místo : Říčany
Realizace : 4/2016 -10/2016  
Finanční objem:  41,5 mil. Kč
 

Rekonstrukce Jeronýmovy ulice v Písku

Naše společnost prováděla rekonstrukci komunikace Jeronýmovy ulice v Písku v úseku mezi ulicemi Prokopova a Kollárova. Rekonstrukce komunikace, oboustranného chodníku a vyznačení parkovacích pruhů. Součástí stavby je i rekonstrukce vodovodu, včetně přípojek a jednotné kanalizace včetně přípojek kanalizačních od dešťových svodů a vpustí, veřejné zeleně a veřejného osvětlení. Při rekonstrukci byla odstraněná celá konstrukce vozovky včetně přilehlých obrubníků a chodníků. 
  
Typ: Dopravní a inženýrské stavby
Místo : Písek
Realizace : 5/2019 -11/2016  
Finanční objem:  17,7 mil. Kč
 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13