Dopravní stavby

LIDL Písek

Naše společnost prováděla kompletní demolice stávající prodejny Lidl, zpevněné plochy, HTÚ, inženýrské sítě, retenční nádrže, gabionové  a opěrné zdi z palisád , přeložky a areálové komunikace a ostatní práce a činností s tím spojené.
  
Typ: Dopravní a inženýrské stavby
Místo : Písek
Realizace : 6/2019 -2/2020  
Finanční objem:  20,6 mil. Kč
 
 

OC Tábor

Kompletní vybudování komunikací a zpevněných ploch včetně napojení na stávající komunikaci, hrubých terénních úprav pod komunikacemi s vápennou stabilizací, přesun ornice v rámci staveniště včetně naložení a skládkování, dodávce a montáži oplocení z drátěného pletiva a posuvnou bránou na el. pohon,  včetně čistých terénních úprav bez výsevu trávy.
  
Typ: Dopravní a inženýrské stavby
Místo : Tábor
Realizace I.etapa: 6/2019 -4/2019   
Realizace II. etapa: 9/2019 -10/2019   
Finanční objem: 35,9 mil. Kč
 
 

Obchodní centrum FASTMALL Příbram

Kompletní realizace zemních prací, inženýrských sítí, komunikací a zpěvněch ploch

Typ: Dopravní a inženýrské stavby
Místo : Příbram
Realizace: 9/2018 -5/2019   
Finanční objem: 25,6 mil. Kč
 

Úpravna vody Písek

Rekonstrukce areálu VDJ Hradiště I je změnou stavby stávajícího vodního díla, zahrnující dostavbu nového sdruženého objektu úpravny vody. (sestava patrové zděné provozní budovy s monoblokem částečně zapuštěných nadzemních akumulačních nádrží), včetně souvisejících částí inženýrských objektů (spojovací
potrubí, zpevněné a nezpevněné plochy, oplocení)a stavební úpravy stávající armaturní komory vodojemu. Návrh komunikace je v nezastavěné části tvořen změnou stavby stávající zpevněné příjezdové cesty (rozšíření vozovky). V zastavěné části budou provedeny opravy povrchů a doplnění chodníku podél stávající komunikace.
 
Typ: Dopravní stavby
Místo : Písek
Realizace: 06/2017 - 1/2019
Finanční objem: 35,4 mil. Kč
 
1 2 3 4 5 6