Dopravní stavby

Havlíčkova ulice v Sedlici

Oprava kanalizace včetně komunikací.

Typ: Dopravní a inženýrské stavby
Místo : Sedlice
Realizace: 6/2017 -10/2017
Finanční objem: 10,3 mil. Kč
 

LIDL Nárožní Praha - Stodůlky

Úprava stávajícího vjezdu a výjezdu na parkoviště firmy Lidl z komunikace Bavorská. Zejména, umístění závor, úprava komunikace Bavorská (přidání odbočovacího pruhu), terénní úpravy a úpravy stávající protihlukové stěny.
 
Typ: Dopravní stavby
Místo : Praha - Stodůlky
Realizace: 5/2018 -7/2018   
Finanční objem: 3 mil. Kč
 
 

Parkoviště Beranův dvůr

Úprava plochy před zimním stadionem, zpevnění plochy, úprava zeleně, vybudování veřejných WC, stojanů na kola a doplnění potřebnou infrastrukturou.
 
Typ: Dopravní a inženýrské stavby
Místo : Strakonice
Realizace: 5/2018 -8/2018   
Finanční objem: 17,3 mil. Kč
 
 

Nová Chýně II, III, IV, V. etapa - ZTV

Kompletní dodávka kanalizace, vodovodu, plynovodu, venkovního osvětlení a komunikací, přípojek

  
Typ: Dopravní a inženýrské stavby
Místo : Chýně
Realizace II. etapa: 3/2016 - 8/2016
Realizace III.etapa: 12/2016-8/2017
Realizace IV.-V etapa: 12/2017 -8/2018   
Finanční objem: 61,8 mil. Kč
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13