Dopravní stavby

Rekonstrukce Erbenovy ulice Písek

Naše společnost prováděla kanalizační stoky a vodovodní řad.
  
Typ: Dopravní a inženýrské stavby
Místo : Písek
Realizace : 4/2012 -9/2012  
Finanční objem:  10,2 mil. Kč
 

Zpevněné plochy Ústí n/Labem

Naše společnost prováděla kompletní zpevněné plochy k MTZ včetně přejezdů
  
Typ: Dopravní a inženýrské stavby
Místo : Ústí nad Labem
Realizace : 3/2012 -4/2012  
Finanční objem:  4,5 mil. Kč
 

SIKO Zličín

Naše společnost prováděla kompletní HTÚ, požární nádrž, komunikace a zpevněné plochy, studna, přípojka splaškové kanalizace, dešťové kanalizace, ORL a ostatní práce s tím spojené.
  
Typ: Dopravní a inženýrské stavby
Místo : Zličín
Realizace : 7/2012 -10/2012  
Finanční objem:  9,5 mil. Kč
 
 

Distribuční centrum Olomouc

Naše společnost prováděla kompletní  rekonstrukci  obslužné komunikace s kompletní výměnou podkladních vrstev komunikace s obnovou stávajícího a vybudováním nového povrchu vozovkového souvrství v areálu DC a ostatní práce a činností s tím spojené.
  
Typ: Dopravní a inženýrské stavby
Místo : Olomouc
Realizace : 4/2013 -8/2013  
Finanční objem:  21,4 mil. Kč
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13