Dopravní stavby

Rekonstrukce ulice Svatotrojické a přilehlého parkoviště P1

Rekonstrukce ulice Svatotrojická (oprava povrchu) včetně parteru vedle restaurace Kozlovna u Plechandy a nového chodníku podél, rekonstrukce a rozšíření navazujícího stávajícího parkoviště Na Výstavišti, vybudování autobusového terminálu, výsadba zeleně a drobný městský mobiliář.
 
Typ: Dopravní stavby
Místo : Písek
Realizace: 06/2017 - 11/2017
Finanční objem: 13 mil. Kč
 

Páteřní cyklostezka Strakonice - podél Volyňky

Stavba cyklostezky podél řeky Volyňky s obousměrným provozem pro společný pohyb cyklistů a chodců.
 
Typ: Dopravní stavby
Místo : Strakonice
Realizace: 09/2016 - 04/2017
Finanční objem: 5,9 mil. Kč
 

Rezidence Nová Chýně - základové desky

Výstaba 36 ks základových desek pro rodinné domy.
  
Typ: Dopravní a inženýrské stavby
Místo : Chýně
Realizace : 3/2016 -4/2017  
Finanční objem:  14,5 mil. Kč
 
 

Obchodní galerie Písek

Naše společnost prováděla kompletní zemní práce a inženýrské sítě pro vznik nové Obchodní galerie.
 
 
Typ: Dopravní a inženýrské stavby
Místo : Písek
Realizace : 11/2016 -5/2017  
Finanční objem:  14 mil. Kč
 
 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13