Profil společnosti

2008

Společnost Casta dopravní stavby s.r.o. byla založena v roce 2008 jako společnost s ručením omezeným a vznikla oddělením divize dopravních a inženýrských staveb ze společnosti Casta a.s.

Od svého založení zabezpečuje společnost činnosti spojené s prováděním dopravních, inženýrských a vodohospodářských staveb.

Svým investorům dokáže nabídnout kompletní dodávku díla na "klíč" ve spolupráci se svými subdodavateli, ale i svými vlastními pracovníky.

2015

V roce 2015 společnost zahájila provoz zařízení ke sběru, výkupu, třídění a úpravě stavebních a demoličních odpadů

2019

V roce 2019 společnost změnila název na KDS – stavební s.r.o. sídlo a strukturu  společnosti. Vysokým standardem prováděných prací a rychlých tempem růstu si společnost ve svém oboru na českém stavebním trhu rychle vybudovala pevnou pozici. Pro budování komunikací a dalších zpevněných ploch je společnost KDS - stavební s.r.o. vybavena moderním technickým vybavením. Výstavbu parkovišť, kruhových objezdů, silnic, městských komlunikací, chodníků a ostatních zpevněných ploch včetně oprav stávajících konstrukcí úspěšně realizuje také díky dlouholetým odborným zkušenostem svých pracovníků. Veřejným zadavatelům dokáže společnost nabídnout také realizace staveb zaměřených na ekologii - výstavby a rekonstrukce kanalizací a čističek odpadních vod. Během působení na trhu si společnost vybudovala profesionální tým pracovníků s jehož pomocí zrealizovala velký počet významných stavebních projektů různého charakteru. V současné době má společnost zhruba 55 zaměstnanců a celkový roční obrat čini 245 mil. Kč 


 


 

KDS-Stavební s.r.o. KULTURA

Mimo své stavební aktivity se společnost věnuje i aktivitám ve společenském dění. Z podporovaných aktivit a subjektů v oblasti kultury v posledních letech jmenujme například: 

KDS-Stavební s.r.o. SPORT

Další oblast, ve které se společnost angažuje a do které směřuje své sponzorské aktivity, je sport. Z podporovaných sportovních klubů, odvětví a sportovních akcí jmenujme:

IHC Písek, Bike Bulls Písek

KDS-Stavební s.r.o.

 SOCIÁLNÍ SFÉRA

Je pro nás přirozené aktivně se zapojovat do společenského dění a podporovat také aktivity v oblasti sociální sféry.