Certifikace

Kvalita , bezpečnost práce, ochrana zdraví zaměstnanců a péče o životní prostředí je jednou z priorit cílů a programů společnosti. Systém kvality zavedený v naší společnosti, byl vybudován s cílem zabezpečit požadavky zákazníků a maximálně zefektivnit služby společnosti KDS - stavební s.r.o. pro zákazníky. Rozhodující hledisko práce všech pracovníků společnosti je spokojenost zákazníků s našimi službami . Jedním ze strategických záměrů společnosti KDS - stavební s.r.o. je neustále se zlepšovat. Systém ekologie je budován s cílem snížit zátěže na životní prostředí. Předcházet haváriím a situacím, jejichž důsledky by mohly mít negativní vliv na životní prostředí. Dalším ze strategických záměrů je zabezpečovat a neustále zlepšovat péči o bezpečnosti a ochranu zdraví svých zaměstnanců při práci.  V návaznosti na tuto vizi stanovuje vedení společnosti politiku integrovaného manažerského systému řízení.

Politika Kvality Politika BOZP Politika Ekologie
KDS-Stavební s.r.o. KDS-Stavební s.r.o. KDS-Stavební s.r.o.

 

Dále je společnost KDS - stavební s.r.o. držitelem těchto certifikátů :

ISO 9001

Management systému kvality (QMS)                              

ISO 14001        

Management environmentálního systému (EMS) 

ISO 45001  

Management systému bezpečnosti práce a ochrany zdraví (BOZP)

KDS-Stavební s.r.o. KDS-Stavební s.r.o. KDS-Stavební s.r.o.

Certifikáty vydány dne 27.6.2016 akreditovanou certifikační společností LL-C (Certification) Czech Republic a.s.