Úvod

Prostřednictvím našeho sběrného dvora Krašovice prodáváme recyklované kamenivo, směsné a asfaltové drti s možností zajištění dopravy přímo na stavbu. Sběrný dvůr se nachází v Krašovicích u Písku.

Dále pak vykupujeme stavební a demoliční odpad. V největší míře je na sběrném dvoře ukládán stavební odpad jako je beton, cihly, tašky, keramika, asfaltové směsi, zemina a kamení, vytěžená hlušina.

Vykupujeme:
Beton 
Cihly
Tašky a keramika
Směsi oddělené betonu, cihle a tašek keramiky
Zemina a kamení    
Nabízíme:
Recyklované kamenivo (frakce 0/63)
Rycyklované kamenivo (frakce 0/32)
Recyklovananá asfaltová drť  (frakce 0/63)
Tříděná zemina      

 
Adresa:
Zařízení Krašovice
Krašovice u Čížové
39701 Písek
IČZ CZC01120     
 
  
Kontakt:
Milan Motzbäuchl
724 418 115
email: motzbauchl@kds-stavebni.cz