Dopravní stavby

Úpravna vody Písek

Rekonstrukce areálu VDJ Hradiště I je změnou stavby stávajícího vodního díla, zahrnující dostavbu nového sdruženého objektu úpravny vody. (sestava patrové zděné provozní budovy s monoblokem částečně zapuštěných nadzemních akumulačních nádrží), včetně souvisejících částí inženýrských objektů (spojovací
potrubí, zpevněné a nezpevněné plochy, oplocení)a stavební úpravy stávající armaturní komory vodojemu. Návrh komunikace je v nezastavěné části tvořen změnou stavby stávající zpevněné příjezdové cesty (rozšíření vozovky). V zastavěné části budou provedeny opravy povrchů a doplnění chodníku podél stávající komunikace.
 
Typ: Dopravní stavby
Místo : Písek
Realizace: 06/2017 - 1/2019
Finanční objem: 35,4 mil. Kč
 

NYKOS Ždánice

Provedení kompletních zemních prací pro "Dopravní, skladovací a třídicí středisko NYKOS" ve Ždánicích.

Typ: Dopravní a inženýrské stavby
Místo : Ždánice
Realizace: 12/2017 -12/2018   
Finanční objem: 19 mil. Kč
 

Servis ACR ČB - II. etapa

Kompletní realizace zemních prací, HTÚ, komunikací, dešťové kanalizace a přípojky vodovodu.

Typ: Dopravní a inženýrské stavby
Místo : České Budějovice
Realizace: 7/2018 - 12/2018 
Finanční objem:  6,8 mil. Kč
 

Komunikace I-22 Strakonice

Vybudování nových komunikací a kanalizace.
 
Typ: Dopravní a inženýrské stavby
Místo : Strakonice
Realizace: 6/2018 -9/2018   
Finanční objem: 8,6 mil. Kč
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13