Dopravní stavby

Vybudování Sběrného dvora Portyč, Písek

Vybudování nového sběrného dvora pro spádovou oblast severní části města Písek. Nový sběrný dvůr představuje zázemí pro nakládání s odpady, pro nejméně 13 tis. obyvatel. Odpady jsou ukládány do ocelových kontejnerů nebo uzavřených skladů dle jednotlivých druhů odpadů. 

Typ: Dopravní a inženýrské stavby
Místo : Písek
Realizace : 5/2014 -11/2014  
Finanční objem:  5,8 mil. Kč
 

Oprava parkoviště Albert Čestlice

Naše společnost prováděla opravu parkoviště.
  
Typ: Dopravní stavby
Místo : Čestlice
Realizace : 10/2013 -6/2014  
Finanční objem:  5,4 mil. Kč
 

MO Praha - Letná

Naše společnost prováděla likvidaci zpevněných asfaltových ploch zařízení staveniště vč. vybavení a obnovy pískových ploch
  
Typ: Dopravní a inženýrské stavby
Místo :  Praha - Letná
Realizace : 9/2013 -9/2014  
Finanční objem:  7,9 mil. Kč
 
 

Komerčně administrativní areál Čestlice

Naše společnost prováděla HTÚ , areálové komunikace, zemní práce a kanalizace.
  
Typ: Dopravní a inženýrské stavby
Místo : Čestlice
Realizace : 2/2014 -10/2014  
Finanční objem:  17,4 mil. Kč
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13