Dopravní stavby

Rekonstrukce kanalizace 1.máje , Strakonice

Byla prováděna kompletní ekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici 1.máje ve Strakonicích.

Typ: Dopravní a inženýrské stavby
Místo : Strakonice
Realizace: 7/2017 -6/2018   
Finanční objem: 13 mil. Kč
 

Rekonstrukce komunikace v Sedlici

Rekonstrukce místní komunikace v Jeronýmově ulici v Sedlici včetně kanalizace, vodovodu a  veřejného osvětlení.
 
Typ: Dopravní stavby
Místo : Sedlice
Realizace: 5/2018 -9/2018   
Finanční objem: 13,2 mil. Kč
 

Přechod parovodu na horkovod Písek - I.etapa

Stávající parní rozvod byl postupně nahrazen nově budovaným horkovodním rozvodem v technologii předizolovaného potrubí. Nový horkovodní rozvod byl veden v souběhu se stávajícím parovodem a s t ím spojené zemní práce.
 
1. etapa
Samoty  - Za Pazdernou
Presslova - Heritesova - Zeyerova 
Zeyerova - Husova
 
Typ: Dopravní stavby
Místo : Písek
Realizace: 6/2018 -10/2018   
Finanční objem: 14,1 mil. Kč
 
 

Rezidence Šárecké údolí

Kompletní realizace areálové komunikace včetně vjezdů a vstupních chodníků do objektů, dodávka a osazení stromových mříží v celém areálu, realizace parovacího stání, rekonstrukce povrchu ulice u vjezdu do areálu, výškové úpravy stávajících kanalizačních šachet, realizace lemování chodníku.

  
Typ: Dopravní a inženýrské stavby
Místo : Šárecké údolí
Realizace :  3/2016 - 12/2017   
Finanční objem: 7,3 mil. Kč
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13