Vodohospodářské a inženýrské stavby

Kanalizace a ČOV Orlík nad Vltavou

Vybudování ČOV a kanalizace v obci Orlík nad Vltavou. Jedná se o vybudování aktivační čistírny odpadních vod v uzavřené budově s odvětráním. Otevřená dešťová zdrž bude provedena v místě stávajícího rybníčka (nebeský).
Napojení účelové komunikace k ČOV (rekonstrukce stávající cesty) bude proveden na stávající místní komunikaci.

 

Typ: Vodohospodářské a inženýrské stavby
Místo : Orlík nad Vltavou
Realizace: 4/2013 - 11/2014
Finanční objem: 15,2 mil. Kč
 

Intenzifikace a rekonstrukce ČOV a dostavba splaškové kanalizace v Petrovicích

Stavba "Intenzifikace a rekonstrukce ČOV a dostava splaškové kanalizace v Petrovicích" zahrnovala rekonstrukci mechanicko-biologické čistírny odpadních vod pro 1600 E.O., čerpací stanice, dostavba kanalizace a obnovu komunikací a zpevněných ploch

 
Typ: Inženýrské a vodohospodářské stavby
Místo : Petrovice
Realizace: 04/2010 - 8/2010
Finanční objem: 7,6 mil. Kč
 
1 2 3