Vodohospodářské a inženýrské stavby

Drůbežárny Vodňany - kanalizace

Naše společnost prováděla vnitřní a venkovní kanalizaci.

Typ: Vodohospodářské stavby
Místo : Písek 
Realizace : 5/2020 -8/2020  
Finanční objem:  18,9 mil. Kč
  

Úpravna vody Písek

Rekonstrukce areálu VDJ Hradiště I je změnou stavby stávajícího vodního díla, zahrnující dostavbu nového sdruženého objektu úpravny vody. (sestava patrové zděné provozní budovy s monoblokem částečně zapuštěných nadzemních akumulačních nádrží), včetně souvisejících částí inženýrských objektů (spojovací potrubí, zpevněné a nezpevněné plochy, oplocení)a stavební úpravy stávající armaturní komory vodojemu. Návrh komunikace je v nezastavěné části tvořen změnou stavby stávající zpevněné příjezdové cesty (rozšíření vozovky). V zastavěné části byly provedeny opravy povrchů a doplnění chodníku podél stávající komunikace.

Typ: Inženýrské a vodohospodářské stavby
Místo : Písek
Realizace: 06/2017- 1/2019
Finanční objem: 38,3 mil. Kč
 

Kanalizace a ČOV Radnice

Stavba "Radnice kanalizace a ČOV" zahrnovala realizaci nové  čistírny odpadních vod pro 2220 E.O., čerpací stanice, kompletní realizaci kanalizace a kanalizačního výtlaku a obnovu komunikací a zpevněných ploch

 

Typ: Inženýrské a vodohospodářské stavby
Místo : Radnice
Realizace: 09/2013 - 10/2015
Finanční objem: 39,5 mil. Kč
 
 

Kanalizace a ČOV Smetanova Lhota

Stavba "ČOV a  kanalizace ve Smetanově Lhotězahrnovala výstavbu nové čistírny odpadních vod pro 250  E.O., čerpací stanice, dostavba kanalizace a obnovu komunikací a zpevněných ploch

 
Typ: Inženýrské a vodohospodářské stavby
Místo : Smetanova Lhota
Realizace: 08/2014 - 9/2015
Finanční objem: 19,8 mil. Kč
 
1 2 3