Vodohospodářské a inženýrské stavby

Kanalizace a ČOV Oslov

Stavba "Kanalizace a ČOV Oslov"  bylo zřízení centrální čistírny odpadních vod pro 270 E.O., zřízení soustavby kanalizačních sběračů a výtlaků oddílné splaškové kanalizace v délce cca 3,3 m. Výsttavba kanalizace umožnila napojení obytných domů a ostatních objektů. Součástí stavby bylo připojení nové ČOV na nezbytnou technickou a dopravní infrastrukturu

Typ: Dopravní a inženýrské stavby
Místo : Oslov
Realizace : 10/2014 -7/2015  
Finanční objem:  13,5 mil. Kč
 
 

Kanalizace a ČOV Opočnice

Výstavba nové splaškové kanalizace a nové ČOV s využitím obnovitelných zdrojů energie. Je navrženo vybudování kombinované stokové sítě, která bude tvořena gravitačními, tlakovými stokami a kanalizačními gravitačními přípojkami na veřejném prostranství. Nově budovaná ČOV s kapacitou 442 EO je navržena s vyústěním do recipientu Velenický potok.

 
Typ: Inženýrské a vodohospodářské stavby
Místo : Opočnice
Realizace: 10/2013 - 6/2014
Finanční objem: 29,8 mil. Kč
 

Aerace na ČOV Písek

Stavební práce spočívající v rekonstrukci aeračních elementůJedná se o dodávku a montáž vhodných aeračních elementů, které zaručují optimální provzdušňování nádrží. Aerační systém bude v účelné míře využívat stávající rozvod vzduchu v nádrži. Úprava přívodního potrubí vzduchu z dmychárny zřízením samostatného přívodního potrubí pro aeraci nádrží nitrifikace . Instalace nových dmychadel pro aeraci jednotlivých nádrží. Úprava elektroinstalace v dmychárně a související úpravy . Stavební úpravy dmychárny, trubního kanálu a nádrží související s rekonstrukcí aeračního systému.

Typ: Inženýrské a vodohospodářské stavby
Místo : Písek
Realizace: 12/2013- 7/2014
Finanční objem: 4,0 mil. Kč
 

Kanalizace a ČOV Kostelec nad Vltavou

Stavba "Kostelec nad Vltavou kanalizace a ČOV" zahrnovala realizaci nové mechanicko-biologické čistírny odpadních vod pro 320 E.O., čerpací stanice, kompletní realizaci kanalizace a kanalizačního výtlaku a obnovu komunikací a zpevněných ploch

 
Typ: Inženýrské a vodohospodářské stavby
Místo : Kostelec nad Vltavou
Realizace: 05/2012 - 6/2013
Finanční objem: 16,5 mil. Kč
 
1 2 3