Stavby občanské vybavenosti

Vybudování sběrného dvora a modernizace kompostárny

Vybudování nového sběrného dvora v lokalitě sídliště Portyč - Písek
 
Místo : Písek
Realizace: 05/2012 - 12/2012
Finanční objem: 3,8 mil. Kč
 
 
1 2